Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Gerçeklik, Sanallık ve Sosyal Medya: Baudrillard Üzerinden Bir İnceleme

Diğer Başlık: Gerçeklik, Sanallık ve Sosyal Medya: Baudrillard Üzerinden Bir İnceleme

Oluşturulma Tarihi: 03-03-2020

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Yurtoğlu, Nadir Alperen (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Özgen, Özlen (Tez Danışmanı),


Yayın Tarihi: 05-08-2019 Yayınlandığı Sayfalar: 96


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Sosyal medya, gerçeklik, sanallık, simülasyon kuramı, hipergerçeklik


Özet

Günümüzde sosyal medya sık ve yaygın kullanılan bir iletişim aracı olarakdikkat çekmektedir. Sosyal medyanın sık ve yaygın kullanımı çeşitli araştırmalarakonu olmasına neden olmaktadır. Sosyal medya bugünün şartlarında normal yaşamıetkileyen bir unsur haline gelmiştir. Cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlararacılığıyla internet ve sosyal medya kullanımı normal hayatın bir rutini halinedönüşmüştür. Bu çalışmada, Fransız düşünür Jean Baudrillard’ın ortaya koyduğusimülasyon kuramı ve hiper-gerçeklik kavramları ile sosyal medya arasında bir ilişkikurulmaya çalışılmıştır.Nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniğinin kullanıldığıçalışmada, görüşmeler sosyal medya konusunda akademik araştırmalar yapan kişilerile gerçekleştirilmiştir. Bulgular, sosyal medya ve insan ilişkileri, sosyal medyagerçeklik/sanallık ilişkisi ve dijital mahremiyet temaları altında ele alınmıştır. Sosyalmedya ve insan ilişkisi bağlamında sosyal medyanın; iletişim kurmak, haberdarolmak, görünür olmak, sosyalleşme, topluma katılım, beğenilme ve toplumsaldeğişim gibi sebepler ile katılımcılar tarafından kullanıldığı saptanmıştır.Geçeklik/sanallık ilişkisi açısından, sosyal medyanın simülasyon kuramı ilebenzerlik gösterdiği, hiper-gerçeklik ile uyumlu bir mekanizma olaraknitelendirildiği, gerçeklikle bağının yaralı olduğu, sosyal medyada görselliğin önplanda oluşunun gerçekliği önemli ölçüde etkilediği, sözün yerine geçerek farklı biriletişime neden olduğu belirlenmiştir. Dijital mahremiyet ile ilgili olarak ise, sosyalmedyanın çeşitli mahremiyet ve güvenlik problemlerini barındırdığı, tüketimiartırdığı ve desteklediği ifade edilmiştir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 15
  • Üye: 0
  • Toplam: 15

Detaylı İstatistikler