Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı Modeli Hakkında Hizmet Sunucuları Ve Hizmet Yararlanıcılarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Yozgat İli Örneği

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): Baş, Önder (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Tengilimoğlu, Dilaver (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Public-Private Partnership, City Hospital, Health Transformation Program


Özet

Baş, Önder. Evaluation of the Opinions of Service Providers and ServiceBeneficiaries on Public-Private Partnership Model in Health Sector: YozgatProvince Sample, Master’s Degree Thesis, Ankara, 2018.This study was carried out for the determination of the evaluation of the opinions ofservice providers and service beneficiaries on Public-Private Partnership Modelwhich has started to implementation in health sector in Turkey, comparison of preand post period of Public-Private Partnership Model, research of satisfactions andto determine whether the model was useful enough for health workers and patients.Target population of the study consisted of 1060 health personnel working atYozgat City Hospital and individuals who lives in Yozgat province and takingservice from the City Hospital. Sample is consisted of 400 health personnel and 400patients. In this research, quantitative research method was used and benefittedfrom the questionnaire forms as the assessment instrument. Study data were enteredto the IBM SPSS Statistics 20 program and analyzed.Demographic information belongs to service providers and service beneficiaries anddistribution of participation level to the phrases given have been analyzed withfrequency-analysis. Principal component analysis (factor analysis) was made byVarimax rotation method for the determination of factor structure of the phrases givenfor service providers and service beneficiaries. The fact that the level of participation incommon questions differed significantly among groups was examined by t-test inindependent groups. Reliability analysis was made for the determination of the scalelower dimensions and Cronbach Alpha Coefficient was obtained.As a result of the study, it can be said that the service and satisfaction received fromCity Hospital is high, but there is no enough informing about the Public-PrivatePartnership Model in terms of health personnel and patients, other personnel have amore negative perspective while managers approach the model more positively.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 9
  • Üye: 0
  • Toplam: 9

Detaylı İstatistikler