Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İkili Uyarlanma Yaklaşımı: Türkiye İçin Yatırım Fonksiyonu Uygulaması

Oluşturulma Tarihi: 21-03-2019

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Küçüker, Mustafa Can (Yazar),

Emeği Geçen(ler): İSMİHAN, Mustafa (Danışman),

Anahtar Kelimeler

İkili Uyarlanma yaklaşımı, Eşbütünleşme, YatırımFonksiyonu, Türkiye.


Özet

İkili Uyarlanma yaklaşımı, zaman serilerinin ikili (sürekli ve devrevi) ortakhareketlerini ayrıştırmamıza ve dolayısıyla ikili uyarlanmayı dikkate almamızaolanak sağlamaktadır. Bu tez çalışmasında farklı filtreme yöntemleriyle İkiliUyarlanma yaklaşımı çerçevesinde ortak filtrelenmiş trend kavramı ortayakonulmuş ve serilerin bu tip bir ilişkiye sahip olup olmadıklarının sınanabilmesiiçin kolayca uygulanabilecek bir test önerilmiştir. Ayrıca bu tez çalışmasında 1963-2014 döneminde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının gelir, kamu kesimi sabitsermaye yatırımları ve makroekonomik istikrarsızlık ile olan ilişkisi İkiliUyarlanma yaklaşımı ile incelenmiştir. Türkiye’de özel kesim yatırımları ile gelir,kamu kesimi sabit sermaye yatırımları ve makroekonomik istikrarsızlık arasında,%5 düzeyinde, bir eşbütünleşme ilişkisi olmadığı yani tahmin edilen uzun dönemliilişkinin sahte olduğu, ancak İkili Uyarlanma yaklaşımına göre bu değişkenlerarasında uzun dönemli ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özel kesimyatırımları ve gelirin sürekli ve devrevi (geçici) bileşenleri arasında iki farklıilişkinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, özel kesim yatırımları ile kamukesimi yatırımlarının uzun dönemde ilişkisiz olduğu ancak kısa dönemde negatifilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Makroekonomik istikrarsızlığın belirsizlikyaratarak özel kesim sabit sermaye yatırımlarını uzun dönemde etkilediği ancakkısa dönemde etkili olmadığı saptanmıştır. Başka bir deyişle, kullanılandeğişkenlerin sürekli ve devrevi bileşenlerinin katsayılarına bakıldığında bukatsayıların birbirleri ile eşit olmadığı yani yapılacak olan analizlerin tekiluyarlanmayı şart koşan standart eşbütünleşme analizi ile yapılmasının teorikbeklentilerle de ters düşeceği bu tez çalışmasından elde edilen temel bulguolmuştur. Sonuç olarak, özel kesim yatırımları ve ilgili değişkenler arasında teorikgerekçelerle tekil değil ikili ilişki (uyarlanma) öngörülmüş ve bu beklentilerampirik bulgularla desteklenmiştir. Bu tezde geliştirilen yazılım sayesindeuygulamacıların basit ve hızlı bir şekilde İkili Uyarlanma yaklaşımı çerçevesindeiikullanılan analiz sonuçlarına ulaşabilmesine ve bu sonuçların gelenekseleşbütünleşme analizi sonuçları ile karşılaştırılabilmesine olanak sağlanmıştır.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 558
  • Üye: 0
  • Toplam: 558

Detaylı İstatistikler