Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Irak-İran İlişkileri: 1980-2018

Oluşturulma Tarihi: 21-03-2019

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Uluslararası ilişkiler, SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Mıshaal Mıshaal, Husseın Abdullah (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Eliküçük Yıldırım, Nilgün (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Irak, İran, Körfez Savaşı, Nuri El Maliki, Tarık El Haşimi.


Özet

Bu tez çalışması, 1980 yılından günümüze Irak ve İran devletleri arasındakisiyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler noktasında ortaya çıkan krizlerianlamlandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda her iki devletin rejimleri, etnik, dinive mezhepsel yapıları göz önünde bulundurularak analiz yapılmıştır.Irak’ın yaklaşık bin kilometre kara sınırına sahip olduğu İran devletiyle ilişkilerigeçmişten günümüze dönemsel olarak farklılık göstermiş, kimi zaman ortak çıkarekseninde hareket edilmiş, kimi zaman ise çıkarların çatışması çerçevesinde hembölgesel hem de küresel düzeyde problemlere neden olmuştur. Dünya’nın en büyükpetrol ve maden rezervlerine sahip olan bu devletler, tarih boyunca bir çok medeniyeteev sahipliği yapmanın yanı sıra, uluslararası aktörlerinde dönem dönem çatışma sahasıolmuş ve uluslararası hegemonyalarını kanıtlama yolunda söz konusu bölgede güçmücadelesine girerek arkalarında bıraktıkları kan ve gözyaşlarıyla bu ülkeleri vebölgeyi istikrarsızlığa sürüklemişlerdir.1980 yılından günümüze İran ve Irak devletleri arasında süregelen ilişkilerliteratürde genel olarak körfez savaşlarına, bölgesel ve uluslararası aktörlerintutumlarına veya iki devlet arasında çıkan bu savaşa yaklaşımlarına odaklanmaktadır.Bu minvalde; tez çalışmasında, 1980 yılı ve sonraki dönemin seçilmesinin temelnedeni, hem tarihsel açıdan uluslararası güç mücadelesinin en yüksek seviyedeyaşandığı yıllar olmasından hem de takip eden süreci etkilemesindenkaynaklanmaktadır. Nitekim söz konusu dönemde Ortadoğu bölgesinin kaderiniderinden etkileyen olayların; hem iki ülke arasında, hem bölgesel anlamda hem deküresel anlamda yaşanmış olması bu düşünceyi; bir retorik ötesinde kanıtlarmahiyettedir. Buradan hareketle uluslararası akademi literatürüne mütevazı bir katkıyapmak amaçlanmıştır.Bu bağlamda tez çalışmasının ilk bölümünde; tarihsel perspektiften Irak ve İrandevletlerinin ilişkileri yaşadıkları temel problemler çerçevesinde analiz yapılacak,ikinci bölümünde; söz konusu dönemin iki önemli aktörü olan Nuri el-Maliki ve Tarıkel-Haşimi’nin Irak’ın İran’a yönelik dış politika davranışlarındaki etkileri ortayaiikoyulacak; üçüncü bölümünde ise 1980 yılından günümüze Irak ve İran devletleriarasında yaşanan beş temel sorun ele alınarak ilişkiler analiz edilecektir. Nihayetindesonuç bölümünde ise 1980 yılından günümüze Irak-İran ilişkileri söz konusubölümlerde yapılan analizler çerçevesinde anlamlandırılacaktır.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 7
  • Üye: 0
  • Toplam: 7

Detaylı İstatistikler