Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yurtdışında Yaşayan Türk Seçmenlerin Oy Davranışları: Kulu Örneği

Oluşturulma Tarihi: 21-03-2019

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SİYASET BİLİMİ, SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Köylüoğlu, Sinem (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Ülker , Halil (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Seçmen Davranışı, Yurt Dışında Yaşayan Türkler, Siyaset.


Özet

Seçmen davranışı, siyaset bilimi ve siyasal aktörler için oldukça önemli bir konudur.Seçmenlerin hangi faktörlere göre tercih yaptıklarını tam olarak tespit etmek iseoldukça güçtür. Sosyolojik Yaklaşım, Psikolojik Yaklaşım ve Rasyonel TercihYaklaşımı seçmen davranışları açıklamak üzere kullanılan teorilerdir. Ancak seçmendavranışının konu edildiği çalışmalarda, seçmenin bulunduğu yer ile siyasi aktörlerinaynı yerde oldukları görülmüştür. Yani siyasi aktörler ile seçmenin doğrudanetkileşimi söz konusudur. Bununla birlikte seçmenin başka yerde olduğu araştırmasayısı oldukça azdır. Bu çalışmada yurt dışında yaşayan Türklerin, Türkiye’dekiseçimlere yönelik geliştirdikleri oy verme ve katılma gibi davranışlarının arkaplanındaki faktörler incelenmiştir. Araştırma Konya iline bağlı olan Kulu ilçesindeyüz yüze görüşme şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen temelsonuç, yurt dışında yaşayan Türk seçmeninin Türkiye’deki siyaseti takip ettiği,siyasal pazarlama ve propagandalardan etkilendiği, lider merkezli hareket ettiği, oyverme davranışında aile, referans gruplar ile ideolojilerin etkili olduğu anlaşılmıştır.Bununla birlikte araştırmaya katılanların Türkiye’deki siyasi tutumu ile yurtdışındaki siyasi tutumlarının farklı olduğu anlaşılmıştır.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 259
  • Üye: 0
  • Toplam: 259

Detaylı İstatistikler