Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sağlık Sektöründe İş Memnuniyetinin İş Gören Performansına Etkisi (Kerkük Özel Dar El-Selam Hastanesi ve Ankara Özel Koru Hastanesi Örneği)

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tıbbın kamusal yönleri,

Yazar(lar): Khorsheed, Mustafa Falah Khorsheed (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Bircan, İsmail (Danışman),

Anahtar Kelimeler

İş memnuniyeti, iş performansı, iş performans değerlendirmesi


Özet

Bu çalışmanın temel amacı, iş memnuniyetinin teorik ve uygulamalıyönlerini tespit etmektir. Tezin birinci bölümünde; iş memnuniyetinin tanımları,önemi, özellikleri, teorileri, modelleri ile iş tatminini etkileyen faktörleri elealınmıştır. İkinci bölümünde; tanımlar, iş performansını etkileyen faktörler,performansın unsurları, iş performansı değerlendirme tanımları, performansdeğerlendirmesinin önemi, performans değerlendirmesinin amaçları, performansdeğerlendirmesinin yöntemleri ve iş tatmini ile iş performansı arasındaki ilişkikonuları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise 2018 yılında sağlıksektöründe hizmet veren Kerkük Özel Dar El-Selam Hastanesinde ve Ankara ÖzelKoru Hastanesinde uygulanan saha çalışmasının analizi ele alınmıştır. Buçalışmanın gerçekleştirilmesi için (25) sorudan oluşan bir anket tasarlanmıştır. Buanket, toplam 122 kişi olmak üzere; Kerkük Dar El-Selam Hastanesinde çalışan(43) iş görene ve Ankara Özel Koru Hastanesinde çalışan 79 iş görenedağıtılmıştır. SPSS programına veriler aktarılarak analiz yapılmıştır. Yapılananaliz neticesinde; “İş memnuniyeti ile İş Performansı arasında pozitif birkorelasyon bulunmuştur”, “İş memnuniyeti ile Çalışma Ortamı ve Ücreti arasındapozitif bir korelasyon bulunmuştur” ve “İş Memnuniyeti ile Yönetimin Başarısıarasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur” sonuçlarına ulaşılmıştır.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2444
 • Online
  • Ziyaretçi: 56
  • Üye: 0
  • Toplam: 56

Detaylı İstatistikler