Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Otel İşletmelerinde Lider Yöneticilerin Yetiştirilmesi Ve Geliştirilmesine İlişkin Bir Alan Çalışması Ve Ankara İli Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Uygulaması

Oluşturulma Tarihi: 16-11-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): İş,

Yazar(lar): Şener, Gökhan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Birkan, İbrahim (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Yöneticinin özellikleri, yöneticilerin yetiştirilmesi, yöneticileringeliştirilmesi, yönetim becerileri, lider yönetici,


Özet

“Otel İşletmelerinde Lider Yöneticilerin Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesineİlişkin Bir Alan Çalışması ve Ankara İli Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Uygulaması”başlığını taşıyan bu çalışmanın amacı; Otel yöneticilerinin nasıl ve hangi yöntemleyetiştirildikleri ve geliştirildiklerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyarak, lider otelyöneticilerin nasıl ve hangi yöntemlerle yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri gerektiğikonusunda argümanlar önermektedir.Tezin birinci bölümünde; yönetim, yönetici ve lider kavramları ve tanımları ileyönetici ve liderin özellikleri, yönetici ve liderin sahip olması gereken yönetimselbecerileri, liderlik davranış tarzları ve modern liderlik anlayışında yükselen trendlerkonularına açıklık getirilmiştir.İkinci bölümde; yönetici yetiştirme ve geliştirilmenin önemi, amaçları ileyönetici yetiştirme ve geliştirme politika ve stratejileri konuları açıklanarak, yöneticiyetiştirme ve geliştirme programlarının hazırlanması uygulanması ile yöneticiyetiştirme ve geliştirme yöntemleri konuları farklı açılardan ele alınarak incelenmiştir.Tezin uygulama bölümünde; Ankara ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren beşyıldızlı otel işletmelerinde yönetim kademelerinde görev yapan değişik düzeydekiyöneticilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak hazırlamış olduğumuzanket uygulaması elde edilen veriler Survey Monkey programı aracılığıylagerçekleştirilmiş olup; veriler IBM SPSS Statistics Version 22 paket programı ileanaliz edilerek öngörülen hipotezler test edilerek sonuçları ortay konmuştur.Bu sonuçlara göre; Yönetici yetiştirme ve geliştirme programı sonrasındayöneticilerin ihtiyaçlara tamamıyla cevap verdiği, işletmenin başarısında artış olduğuve uygulanan testlerin bilgi dışında, yetenek ve beceriyi de yetkinlikle ölçtüğügörülmüştür. Geliştirme programının izlenmesine yönelik uygulanan programın belirlisürelerde değerlendirilip, değişen koşullara uyum sağlayıp sağlamadığınınbelirlenmesinin önemli olduğu görülmektedir. Program sonrası yöneticilerin işindekibaşarısının yükseldiği sonucuna varılmıştır. Bütün bu sonuçlar doğrultusunda yöneticiyetiştirme ve geliştirme programlarının otel yöneticilerinin yöneticilik becerileriniolumlu yönde geliştirdiği ifade edilebilir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 6
  • Toplam: 2411
 • Online
  • Ziyaretçi: 16
  • Üye: 0
  • Toplam: 16

Detaylı İstatistikler