Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Uluslararası İlişkilerde Güç Kavramı ve Yumuşak Güç Olarak Sağlık Turizmi

Oluşturulma Tarihi: 16-11-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Uluslararası ilişkiler,

Yazar(lar): Şeyhanlıoğlu, Bahar (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Ünal, Hasan (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Güç Kavramı, Sağlık Turizmi, Yumuşak Güç


Özet

Çalışmanın amacı uluslararası ilişkiler alanında adından çokça söz edilen yumuşakgüç ve sert güç ilişkisini ve Türkiye’de sağlık turizmi potansiyelinin ortayakonularak Türkiye sağlık turizminin yumuşak güç üzerindeki etkisini ortayakoymaktır. Bu kapsamda birinci bölümde uluslararası ilişkiler alanında güç tanımıfarklı yaklaşımlar üzerinden ele alınmıştır. Uluslararası ilişkiler alanında önemli biryeri bulunan idealizm ve realizm üzerinden ele alınan güç kavramları liberalizm veçağdaş yaklaşımların realizm ve idealizm üzerindeki etkilerini ele almak adınaneorealizm, liberalizm, konstrüktivizm ve karşılıklı bağımlılık yaklaşımlarında güceilişkin tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde Yumuşak gücün tanımı ele alınarakgüç unsurlarından kültür, din, nüfus ve ekonomik kapasite konuları ele alınmıştır.Dünyadaki yumuşak güç uygulamaları ABD ve Avrupa Birliği deneyimleri elealınmıştır. Üçüncü bölümde ise Türkiye’de dış politikada yumuşak güç kavramı elealınarak kamu diplomasisi alanında faaliyette bulunan kurumlar ve faaliyetlerihakkında bilgiler verilmiş ve sağlık turizmi alanındaki faaliyetler incelenmiştir.Çalışmanın temel amacını oluşturan sağlık turizminin yumuşak güç potansiyelialanda yapılan çalışmalar ele alınarak incelenmiş ve sonuç olarak Türkiye’dekisağlık turizmi faaliyetlerinin yumuşak güç unsuru olarak değerlendirilebileceğisonucuna varılmıştır.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 6
  • Toplam: 2411
 • Online
  • Ziyaretçi: 15
  • Üye: 0
  • Toplam: 15

Detaylı İstatistikler