Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

AB Tarım Hibelerinin (Ipard) Rostow Kalkınma Modeline Göre Etkileri (Denizli İli Örneği)

Oluşturulma Tarihi: 23-10-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Siyasi kurumlar ve kamu yönetimi, Yerel yönetim. Yerel Hükümet,

Yazar(lar): Akkoyun, Hakan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Bircan, İsmail (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Kırsal Kalkınma, Rostow Modeli, IPARD, Denizli İli


Özet

Kırsal kalkınma kavramı, küreselleşme ve Avrupa Birliğine katılımlarınartması sonucu kırsal alanlar üzerinde sınırların genişlemesiyle öne çıkan bir kavramhaline gelmiştir. Bu kapsamda AB’ye aday ve potansiyel aday ülkelere tarımsektörlerini doğrudan destekleyen kırsal kalkınma politikaları uygulamaktadır.AB’ye aday ülke konumunda olan Türkiye, Cumhuriyetin ilk yıllarından berikırsal kalkınma açısından çaba göstermişse de tam anlamıyla başarıya ulaştığısöylenemez. Bu anlamda AB tarafından sağlanan mali destekler fırsat niteliğitaşımakta olup etkin şekilde kullanımı önem arz etmektedir.Bu çalışmada, AB mali destek programlarından biri olan IPARD’ın RostowKalkınma Modeline göre etkileri, Denizli İli örneğinde incelenmiştir. Birinci bölümdeWalt Whıtman Rostow’un kalkınma modeli ele alınmıştır. Bu bölümde kalkınmamodeli genel anlamıyla irdelenmektedir. İkinci bölümde Türkiye’de kırsal kalkınmaçabaları ele alınmış olup AB mali desteklerinden olan IPARD programınadeğinilmiştir. Ayrıca IPARD uygulamasına benzer uygulamalardan bahsedilerek, ABüyeliği gerçekleşmiş olan Hırvatistan ile Türkiye’nin IPARD kapsamına alınarakkarşılaştırması yapılmıştır. Üçüncü bölümde çalışmaya alan teşkil eden Denizli İlihakkında genel bilgiler verilerek, kırsal potansiyeli ortaya konulmuştur. TKDKkurumunun aracılık ettiği IPARD destekleri, Denizli İlinde 2009 yılında 9. ÇağrıDönemi ile başlamıştır. Araştırma dönemi 9. Çağrı dönemi ile 2015 yılı itibariyle 15.Çağrı dönemini kapsamaktadır. Bu dönemde toplamda 270 kişinin Tarım veHayvancılık alanında hibe desteği aldığı görülmektedir. Likert Yöntemi ile belirlenenve tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 41 hibe desteği almış çiftçiye anket yapılarakdoğrudan veriler elde edilmiştir. Ayrıca Güney Ege Kalkınma Ajansından da konuhakkında veri temin edilmiştir. Bu kapsamda Rostow kalkınma modeline göreiisonuçlar analiz edilmiş olup İl genelinde kırsal kalkınma ile birlikte tarım sektörününKalkışa Hazırlık Döneminde olduğu ve IPARD destekleriyle nispeten Kalkışaşamasına geçmeye başladığına dair bulgulara rastlanmaktadır. Bu bağlamda dahasonraki süreç içerisinde uygulanması gereken politikalar vurgulanmıştır.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2414
 • Online
  • Ziyaretçi: 37
  • Üye: 0
  • Toplam: 37

Detaylı İstatistikler