Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

2005 Irak Anayasasında Federalizm

Oluşturulma Tarihi: 23-10-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): HUKUK,

Yazar(lar): Dada, Ali Anwer Ali (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SEVER, Çiğdem (Diğer),

Anahtar Kelimeler

Federalizm, Anayasa, Bölge, Eyalet, Federe.


Özet

Federalizm Dünyada ABD, Rusya, Avustralya gibi ve bir çok devlet tarafından kullanılanbir sistemdir. bu sistem Devlet içinde Merkezi Hükümetin yanı sıra birden çokHükümetten oluşmaktadır, yani Merkezi Hükümet dediğimiz Federal Devletin içindebölge veya eyaletlerden oluşan Hükümetlerde vardır , bu birimlere Federe Devlet ismiverilmektedir, ve her federe devletin kendine özgü Anayasası Vardır, Ancak buanayasanın federal devletin Anayasasıyla çelişmemelidir. Federal sistemde merkezihükmet ve Bölgesel hükümet arasında bir yetki paylaşımı vardır, bu yetkiler ülkelerinanayasasında belirlenmektedir ve bu anayasanın katı olması gerekmektedir, ayrıca buyetkileri güvence altına alan bir yüksek mahkemenin varlığına gerek vardır. IrakCumhuriyeti bu sistemle yeni tanışmıştır, önceden Üniter bir devlet olan Irak 2003’tensonra rejimin değişmesiyle birlikte ve daha sonra bu süreçte 2005 Anayasasında Federalsisteme geçiş yapmıştır. çalışmada ilk önce federal sistemi daha yeni benimseyen 2005Irak Cumhuriyeti Anayasasını özellikleri incelenmiştir Irak'taki federalizm, etnik ve idaritemele dayanmaktadır: Bir yandan, etnik temelde bir bölgenin kurulmasını öngörmekteve öte yandan, idari bir zeminde bir vilayete veya birden fazla vilayete bir bölge kurulmasıhakkını tanımaktadır. Bu sistem, dünyadaki federal deneyimler arasında bir emsal teşkileder çünkü bölgelerin - idari ve etnik temelde kurulmasına izin verilmiştir. Oysa dünyadakurulan bazı federal sistemler mezhepçilik ve milliyetçilik farklılıklarına çözüm olarakortaya çıkmıştır, örneğin İsviçre'de Federalizm dini bloklar arasındaki farklılıklara birçözüm olarak, Belçika’daysa etnik ve dilsel nedenlerle kurulmuştu. Dünyadaki federalsistemlerle kıyaslandığında, Irak anayasasının bölgelere verdiği yetkilerin, diğer örneklereoranla çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Örneğin on dokuzuncu yüzyılın ortalarındaiç savaşa kapılan ABD ve bu savaşın en büyük nedenlerinden biri olan merkezi otoritepahasına eyaletlere verilen geniş yetkiydi. Kuzeydeki eyaletlerin, güneydeki ayrılıkisteyen eyaletlerin karşısında zafer elde ettikten sonra merkezi otoriteye ülkenin birliğinikoruyan geniş yetkiler verilmişti. Irak’ta federal sistemle birlikte idari adem-imerkeziyetçilik benimsenmiştir. İdari adem-i merkeziyet uyarınca, vilayetlere basit biryürütme yetkisi verilmektedir; bu,- ulusal azınlıkların isteklerini yerine getirecek ve buazınlıkların meşru haklarından yararlanmasına izin verecek bir sistemdir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 3
  • Toplam: 2417
 • Online
  • Ziyaretçi: 39
  • Üye: 0
  • Toplam: 39

Detaylı İstatistikler