Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bolu İlinin Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi: Dörtdivan, Kıbrıscık ve Seben İlçeleri Üzerine Bir Araştırma

Oluşturulma Tarihi: 23-10-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Berik, Muammer (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Güzel Şahin, Neriman Gonca (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Ekoturizm, Sürdürülebilirlik, Bolu, Dörtdivan, Kıbrıscık, Seben


Özet

Ekoturizm bozulmamış doğal alanlara yönelik olarak gerçekleştirilen bir turizmçeşidi olmakla birlikte, eğlenmeyi, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayıdestekleyen, çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyaretlerin genel adı olarakkullanılmaktadır. Ekoturizm doğal kaynakların korunması çabasının yanı sıra yöreinsanına ekonomik fayda sağlama amacı taşıması yönüyle de diğer turizm türlerindenayrılmaktadır.Bu araştırmanın amacı Bolu ili sınırları içerisinde yer alan ve Bolu Dağı KTKGBalanını oluşturan bölge sınırları içerisinde bulunan Dörtdivan, Kıbrıscık ve Sebenilçelerinin ekoturizm potansiyellerinin tespiti ve yerel yönetimler ile yerel halkınturizme bakış açısının belirlenmesidir.Yapılan bu araştırma Dörtdivan, Kıbrıscık ve Seben ilçelerinin ekoturizmpotansiyeli hakkında nüfus, coğrafi durum, ekonomi, iklim, doğal ve tarihi turistikdeğerler, kültürel varlıklar gibi bilgilerin yanı sıra bölgedeki turizm faaliyetleri ile ilgiliolarak saha gözlemleri yapılarak ve bölge halkının görüşleri alınarak oluşturulmuştur.Bölgede ekoturizmin canlandırılmasına yönelik öneriler sunarak bölgedeki turizmfaaliyetlerinin canlanmasına katkı sağlanması ve konu ile ilgili yeni araştırmalara birmodel oluşturması bakımından önem taşımaktadır.Araştırmanın çalışma grubu Dörtdivan, Kıbrıscık ve Seben İlçeleri’nde yerelyöneticiler, STK görevlileri, idareciler, ilçe esnafları ve bölge halkından toplam 44kişiden oluşmaktadır. Araştırma nitel araştırma deseni ile yapılmış olup verilergözlem, görüşme ve doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır.Araştırma bulguları Dörtdivan, Kıbrıscık ve Seben İlçelerinindeğerlendirilebilecek güçlü bir ekoturizm potansiyeline sahip olduğunu, ekoturizmintanımı içerisine giren turizm çeşitlerinin birçoğunun bölgede gerçekleştirilebileceğiniiigöstermiştir. Bölgenin taşıdığı bu potansiyelin değerlendirilmesi halinde, bölgedeyaşanan göç sorununun giderilebileceği ve yörenin kalkınmasına olumlu katkısağlayabileceğini ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda ise bölgenin mevcutdeğerlerinin korunmasını sağlamaya yönelik tedbirler alınması yoluyla yerel halkınrahatsızlık duymasını önleme amaçlı etkin bir yönetim planlaması yapılmasına yönelikönerilerde bulunulmuştur.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 3
  • Toplam: 2417
 • Online
  • Ziyaretçi: 38
  • Üye: 0
  • Toplam: 38

Detaylı İstatistikler