Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Tms-2 Stoklar Standardı’nın Bobi Frs Stoklar İle, Tms-18 Hasılat Standardı’nın Bobi Frs Hasılat İle Karşılaştırılması

Oluşturulma Tarihi: 23-10-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): İş,

Yazar(lar): Ünal, Orhun (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Yanık, Zeki (Danışman),

Anahtar Kelimeler

TMS-2, TMS-18, BOBİ FRS Stoklar, Hasılat


Özet

Bu çalışmanın amacı, stokların muhasebeleştirilmesinde TMS-2 ile BOBİ FRSStoklar’ın benzerliklerini ve farklılıklarını, belirli işlemlerden sağlanan hasılatınmuhasebeleştirilmesinde TMS-18 ile BOBİ FRS Hasılat’ın benzerliklerini vefarklılıklarını açıklamaktır.Bu çalışmanın birinci bölümünde, stokların TMS-2’ye ve BOBİ FRS Stoklar’agöre nasıl muhasebeleştirildiği açıklanmıştır. İkinci bölümünde, belirli işlemlerdensağlanan hasılatın TMS-18’e ve BOBİ FRS Hasılat’a göre nasıl muhasebeleştirildiğiaçıklanmıştır. Üçüncü bölümünde ise ilk olarak TMS-2 ile BOBİ FRS Stoklar, dahasonra TMS-18 ile BOBİ FRS Hasılat karşılaştırılmıştır.BOBİ FRS Stoklar’a göre stoklar, büyük oranda TMS-2’deki gibimuhasebeleştirilir. En önemli fark, stoklar alınırken vade farklarınınayrıştırılmasında görülmektedir.BOBİ FRS Hasılat’a göre belirli işlemlerden sağlanan hasılat, büyük orandaTMS-18’deki gibi muhasebeleştirilir. En önemli fark, vade farklarınınayrıştırılmasında görülmektedir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 13
  • Toplam: 2430
 • Online
  • Ziyaretçi: 31
  • Üye: 0
  • Toplam: 31

Detaylı İstatistikler