Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Uluslararası Güvenlik Sisteminde Değişen Güvenlik Algısı ve Türk Dış Politikası

Oluşturulma Tarihi: 22-10-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Uluslararası ilişkiler,

Yazar(lar): Kırış, Rasime (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Ünal, Hasan (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Güvenlik Algısı, Türk Dış Politikası, Uluslararası Güvenlik Sistemi


Özet

Bu çalışmanın amacı, uluslararası güvenlik sisteminde değişen güvenlik algısının Türkdış politikasına etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde çalışma üç bölümdehazırlanmıştır. Birinci bölümde güvenlik kavramı ve uluslararası güvenlik sistemi elealınmıştır. Burada güvenliğin tanımı, tarihsel gelişimi, temel boyutları açıklandıktansonra uluslararası ilişkiler teorileri kapsamında güvenlik ele alınmıştır. Ardındanulusal güvenlik kavramı açıklanmış ve uluslararası sistemde güvenlik ele alınmıştır.Uluslararası kuruluşlar da açıklandıktan sonra, Türk dış politikasına genel bakışıiçeren ikinci bölüme geçilmiştir. Burada öncelikle politika ve dış politika kavramlarıaçıklanmış; ardından dış politikayı belirleyen unsurlar ile dış politikayı belirleyenstratejiler ele alınmıştır. Türk dış politikasında temel ilkeler ve Türk dış politikasınıntarihsel gelişimi de burada sunulmuştur. Üçüncü bölüm, güvenlik algısı ve Türk dışpolitikasına etkilerine ayrılmıştır. Burada Türkiye’nin uluslararası güvenlikkapsamında genel durumu, Türk dış politikasında güvenlik unsuru, tarihsel süreçteTürkiye’nin güvenlik algısının etkileri ve Türkiye’nin uluslararası örgütlerle ilişkisiele alınarak, çalışma tamamlanmıştır. Araştırmada çeşitli veri tabanları taranarak eldeedilen kaynaklar kullanılmıştır.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 13
  • Toplam: 2430
 • Online
  • Ziyaretçi: 14
  • Üye: 0
  • Toplam: 14

Detaylı İstatistikler