Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Hemşirelerde Çalışan Sessizliği Ve İş Doyumu Arasındaki İlişki

Oluşturulma Tarihi: 04-09-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Hemşirelik, SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Akarsu, Sevgi Fatma (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Tengilimoğlu, Dilaver (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Çalışan sessizliği, İş doyumu, Hemşireler, Demografik özellikler


Özet

Bu çalışma, Hemşirelikte Çalışan Sessizliğini, iş doyumu ile birlikte demografik değişkenlerin etkileyip etkilemediğini saptamayı amaçlamıştır. Araştırmanın evrenini Ankara’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan tüm hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden her iki hastanede 300 hemşire olmak üzere toplam 600 kişi oluşturmaktadır. Veriler için 8 değişkenli demografik özellikler ölçeği, çalışan sessizliğinin üç alt boyutu olan IBS, KKS ve IKS ölçekleri ve 14 faktörden oluşan iş doyumu ölçeği kullanılmıştır. Bütün veriler SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmede ‘t’ testi, ANOVA testi ve çoklu regresyon çözümlemesi ENTER testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda erkek hemşirelerin kadınlara göre iş doyumları ve sessizlik ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca bekâr hemşirelerin sessizlik puanları evlilere oranla yüksek bulunmaktadır. Laboratuvarda çalışan hemşireler diğerlerine göre daha sessiz kalmaktadırlar. Eğitim düzeyi arttıkça çalışan sessizliği davranışı azalmaktadır. Kısaca hemşirelerde çalışan sessizliği, cinsiyet, medeni durum, çalışılan birim ve eğitim düzeyi değişkenlerinden etkilenmektedir. Hemşirelerde iş doyumu ise yalnızca cinsiyet değişkeninden etkilenmektedir. Ayrıca demografik özelliklerden cinsiyet ve eğitim düzeyi ile birlikte iş doyumunun çalışan sessizliğini etkilediği görülmektedir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 5
  • Üye: 0
  • Toplam: 5

Detaylı İstatistikler