Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

E-Ticaret ve E-Ticarete İlişkin Yasal Düzenlemeler, Muhasebeleştirilmesi ve TFRS 15 Kapsamında İncelenmesi

Oluşturulma Tarihi: 29-08-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Kamusal finans,

Yazar(lar): Otuzoğlu, Cengiz (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Yanık, Zeki (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Elektronik Ticaret, Muhasebe, Vergi, Muhasebe Standartları


Özet

İçinde bulunduğumuz son yüzyılda yoğun olarak yaşanan teknolojik gelişmelerberaberinde yeni ihtiyaçlar ve hizmetler ortaya çıkarmıştır. Değişen şartlara bağlıolarak ortaya çıkan bu gelişmelerden biri de E-Ticaret olgusudur. Her yerdenalışveriş yapabilme imkanı sağlayan elektronik ticaret, boş zamana duyulan ihtiyacınarttığı günümüzde insanoğlunu önemli bir yükten kurtarmaktadır.Bunun yanında kapsamı, ürün ve sektör çeşitliliği hızlı bir şekilde değişim vedönüşüm geçiren teknolojik yapıyla koşut olarak gelişen bu sektörde, vergi vemuhasebe işlemlerini kapsayan yasal mevzuat ile ilgili olarak sıkıntılar dayaşanabilmektedir. Bu sıkıntıların aşılabilmesi için son yıllarda Türkiye’de bir takımhukuki ve mali anlamda yasal düzenlemeler yapılmıştır.Bu çalışmamızın kapsamında, E-Ticaretin tanımı, kapsamı, Dünya ve Türkiyeözelindeki örneklerinden ve muhasebeleştirme, kayıt nizamı ve hukuki mevzuatlailgili olarak yapılan son düzenlemelerden bahsedilerek bunların uygulamadakiörnekleri ve bunlarla ilgili çözüm önerileri yer alacaktır


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 7
  • Üye: 0
  • Toplam: 7

Detaylı İstatistikler