Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Turizm Destinasyonları İçin Sürdürülebilir Turizmin Önemi: Siirt İli Örneği

Oluşturulma Tarihi: 17-08-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Kıran, Selcan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Güneş, Saniye Gül (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Siirt, Sürdürülebilir Turizm, Coğrafi İşaret, Doğal ve Kültürel Miras, Destinasyon, Özel İlgi Turizmi 


Özet

İnsanların turizm faaliyetleri sonucu oluşan çevre sorunları, kirlilikle başlamış olup doğadaki canlıların yok olma noktasına kadar ilerlemiştir. Kültürel ve doğal değerlerin insanlığa ait ortak değerler olduğunun ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekliliğinin öneminin anlaşılmasıyla beraber çevresel alanda koruma çalışmaları başlamış, bu çalışmalar sonucu sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmış ve zamanla küresel bir boyuta ulaşmıştır.  Bu çalışmanın temel amacı; turizmin yeterince gelişmemiş olduğu Siirt destinasyonunun doğal ve kültürel değerlerin sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda turizme kazandırılması, Siirt’in turizm potansiyelinin arttırılması ve İl'in markalaşması için yapılması gerekenleri belirlemektir.  Araştırma yöntemi; “Niteliksel Tasarım” türlerinden olan Niteliksel İçerik Analizi Tasarımıyla (kaynak/literatür taraması) içerik oluşturma, Niteliksel Saha Araştırması (gözlem yapma), Niteliksel Veri Toplama (derinlemesine mülakat) olarak belirlenmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat yöntemine uygun açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır.  Araştırma sonuçlarına göre; Siirt destinasyonun kaynak değerlerinin korunması ve turizmin artması adına, yöresel mimarinin korunması ve restorasyonuna, İl’e özgü yerel mutfak, el sanatları gibi değerlerin turistik ürününe dönüştürülmesine, destinasyonun tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesine, İl’de turizm alanında nitelikli istihdam yaratacak eğitimlerin verilmesine,  altyapı ve üstyapının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda Siirt İl’i turizminin sürdürülebilir politikalarla yönetilmesi konusunda öneriler ortaya konmuştur.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2441
 • Online
  • Ziyaretçi: 54
  • Üye: 0
  • Toplam: 54

Detaylı İstatistikler