Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kalite Yönetim Sistemlerinin Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Eğitim Sektöründe Devlet Okulu Ve Özel Okul Karşılaştırması Üzerine Bir Uygulama

Oluşturulma Tarihi: 15-08-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): Mutlu, Şükriye Burcu (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Tengilimoğlu, Dilaver (Tez Danışmanı),

Anahtar Kelimeler

Toplam kalite yönetimi, kalite yönetimi ile iş tatmini ilişkisi


Özet

Bu çalışma, kalite yönetim sistemlerinin çalışanların iş tatmini üzerine etkilerini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla, Ankara ilinde biri devlet diğeri özel olmak üzere iki okulda anket çalışması yapılmıştır. Bu okullarda görev yapan toplam 211 öğretmen ve yöneticiye kalite algısı ve iş tatmin düzeylerini ölçmeye yönelik soruların bulunduğu anket formu dağıtılmıştır. Toplam 25 sorudan oluşan anket çalışması sonrasında elde edilen veriler SPSS 24 programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada güvenilirlik analizi, bağımsız örneklem T-testi, Anova analizi yapılmıştır. Katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, mesleki kıdem, görev gibi demografik sorulara verdiği yanıtlardan iki okul arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 3
  • Toplam: 2444
 • Online
  • Ziyaretçi: 57
  • Üye: 0
  • Toplam: 57

Detaylı İstatistikler