Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Faizsiz Yatırım Aracı Olarak Sukuk (Kira Sertifikası) Ve Getirilerinin Seçilmiş Diğer Yatırım Araçlarının Getirileri İle Karşılaştırılması

Oluşturulma Tarihi: 25-08-2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): İş, Para,

Yazar(lar): Yüksel, Onur (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Yanık, Zeki (Danışman),

Anahtar KelimelerÖzet

Dünya finans piyasalarında faizsiz finansman ve yatırım aracı olarak kullanılan, dünyaliteratüründe sukuk, ülkemizde kira sertifikaları olarak isimlendirilen borçlanma araçları, tümdünyada olduğu gibi ülkemizde de hacmi artan yatırım ürünlerinden biri durumundadır. Kirasertifikaları ülkemizde 2013 yılından itibaren özellikle islami prensiplerle çalışan finanskurumları tarafından (özellikle katılım bankaları) önemli bir kaynak sağlama aracı olarakkullanılmaktadır. Yine 2012 yılından itibaren Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan ihraçlarile kira sertifikaları kamu borçlanmasında da yer edinmeye başlamış, toplam iç borç içindepayı yüzde ikiyi aşmıştır. Özellikle özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarıpiyasada diğer borçlanma araçları ile rekabet halindedir. Ancak, islami yapıları gereği bazıprensiplere uymaları zorunlu olan bu araçların, getiri oranları piyasa şartlarındaoluşturulmaktadır. Yapılan çalışmada özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarınaodaklanılmış, ihraç edilen kira sertifikalarının rekabet içinde olduğu diğer yatırım araçlarınıngetirilerinin değişiminden ne ölçüde etkilendiği araştırılmıştır. Araştırmada birincil ihraçlardaoluşmuş olan kira sertifikası getiri oranlarındaki değişim gösterge faiz, mevduat faizi, katılımbankalarınca ilan edilen kar paylarındaki değişim ile karşılaştırılmıştır. Elde edilmiş olanveriler EViews programında önce korelasyon analizine tabi tutulmuş, ardından yüksekkorelasyon katsayısına sahip olan eşleşmeler ile regresyon modeli oluşturulmuş ve oluşturulanmodel test edilmiştir. Regresyon tahminine bağımsız değişken olarak ülke risk priminigösteren CDS verileri ve ayrıca Libor verisi de eklenmiş ve bu şekilde çoklu regresyontahminleri oluşturulabilmiştir.Yapılan analizler sonucunda kira sertifikalarının ihraçlarında belirlenen getirioranlarının gösterge tahvil ve mevduat faizlerinden etkilendiği sonucuna varılmıştır.


İçindekilerAçıklamalarHaklar

Kira Sertifikası, sukuk, faizsiz finans


NotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2555
 • Online
  • Ziyaretçi: 52
  • Üye: 0
  • Toplam: 52

Detaylı İstatistikler