Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Lobicilik ve Propaganda Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’nde Lobicilik Faaliyetleri ve Türkiye’nin Abd’de Yürüttüğü Lobicilik Çalışmaları

Oluşturulma Tarihi: 11-08-2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Uluslararası ilişkiler,

Yazar(lar): Altay, Mustafa Kemal (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Ünal, Hasan (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Lobicilik, Propaganda, Türkiye.


Özet

Homo sapiens*’den, homo sapiens sapiens**’e oradan günümüze kadar geçensüre zarfında insanoğlu sürekli olarak etkileşim ve iletişim içerisinde kalmışlardır.Bu süreç insan ırkının varlığı yok olacağı güne kadar sürüp gidecektir. İnsanlararsında ki mücadele ilk insan topluluklarından başlayarak sürekli olarak devametmektedir. Bu mücadelenin içeriği ister savaşlara dayansın, isterse bir bilgilinoluşturulmasına hepsinin içerisinde cereyan eden bir yönetsel sistemler zinciri varlığıya da başka bir ifadeyle hiyerarşik yapı mevcuttur. Bu süreçlerin temel yapısı ise;modern anlamda lobi (etkileme, manipüle etme vb.) faaliyetleri ve propaganda(tanıtma, baskı kurma vb.) faaliyetleri olarak özetlenebilir. Bu çalışmada sırasıylalobicilik ardından da propaganda hakkında detaylı bilgilere yer verilerek, siyaset,askeri ve ekonomik alanlarda ki etkilerine değinilecektir. Ayrıca bu kavramlarınzaman içerisinde nasıl evrime uğradıklarına değinilecektir. Özellikle AmerikaBirleşik Devletlerinde ki ve Avrupa Birliğinde ki işleyiş biçimlerinden de sözedilecektir. Son kısımda ise, Türkiye’nin lobicilikle tanışması ve Türk lobilerininfaaliyetlerine değinilerek özellikle lobi faaliyetlerinin Dünya üzerinde büyük bir yerkapladığı Amerika Birleşik Devletlerinde ki çalışmalarından bahsedilecektir.Atalarımızdan miras aldığımız ve adeta genetik kodumuza işlenen çevremizehükmetmek, etki alanımızı genişletmek ve güce (siyasi, ekonomik, vb.) sahip olmakgibi olgulardır. Bu olguların sürekliliği için lobiciliğin ve propagandanın devamlılığıesastır. Özellikle günümüz Dünyasında demokrasi kavramının sadece kâğıt üstündekaldığı, demokrasinin amaç değil de araç olduğu ve faşizan ideolojilere sahipyöneticilerle yönetilen ülkelerde kısmen lobiciliğin, fakat propaganda faaliyetlerinin* İlk insan** Modern İnsaniiçok ama çok daha önemli hale geldiği ülkelerde ki siyasiler için önemi kat be katdaha da artmaktadır. Bu çalışmada Dünya tarihinin tozlu sayfalarında yerini almışfaşist ideolojilere sahip olan yöneticilere kısmen değinilecek, onların moderniolanlardan ise asla bahsedilmeyecektir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2555
 • Online
  • Ziyaretçi: 70
  • Üye: 0
  • Toplam: 70

Detaylı İstatistikler