Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yargı Kararlarında Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı

Oluşturulma Tarihi: 28-06-2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): HUKUK,

Yazar(lar): SEVER, Çiğdem (Yazar),

Emeği Geçen(ler):

Anahtar Kelimeler

Sağlık hakkı, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, sosyal hakların sınırı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay


Özet

Sağlık hakkının bir parçası olarak sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı ve bu bağlamda devletin yükümlülüklerinin kapsamı sosyal haklar içerisinde çok tartışılan bir konudur. Bu hakkın kapsamının ve sınırının belirlenmesinde yargıya son derece önemli bir rol düşmektedir. Bu nedenle çalışmada Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay’ın konuyla ilgili bazı kararlarından hareketle bu sınırı çizmek konusunda nasıl bir yaklaşıma sahip oldukları izlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesi ve devletin yurttaşların sağlık hizmetleri karşılığında yaptığı ödemenin düşmesi, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinin özel kişiler eliyle görülmeye başlanması gibi yeni eğilimler karşısında mahkemelerin sağlık hakkının sınırını nasıl değerlendirdiği ele alınmıştır. Özelikle 2000’lerden itibaren Anayasa Mahkemesinin bu konuya özgü olarak pasif bir tutum sergilediği ve sosyal devlete, sosyal haklara ilişkin yasakoyucunun takdir yetkisini geniş yorumladığı gözlenmiş; buna karşılık sağlık hizmetlerinin bedelinin yurttaşlara doğrudan yansımasına ilişkin konularda Danıştay’ın sosyal hakları ve sosyal hakların sınırına ilişkin normları farklı yorumladığı görülmüştür.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakçaAkın, Rıdvan (2000), “Anayasa Mahkemesi’nin En az Koruduğu Cumhuriyet İlkesi: Sosyal Devlet İlkesi”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, C. 13, S. 1, s. 20-40. Algan, Bülent (2007), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara. Buchanan, Allen, (2009), “The Right to a decent Minimum of Healthcare”, Buchanan, Allen, Justice and Health Care, Oxford University Press, 17-37. Bulut, Nihat (2009), Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, XII Levha yayınları, İstanbul. Chapman, Audrey R. (1997), “Conceptualizing The Right To Health: A Violations Approach”, Tennessee Law Review, V. 65, s. 389-418. Christoffel, Tom H. (1980), “The Right To Health Protection”, Black Law Journal, V.6, s. 183-196.19 Farmer, Paul- Gastineau, Nicole (2005), “Rethinking Health and Human Rights: Time for a Paradigm Shift”, Perspectives on Health and Human Rights, Sofia Gruskin (ed.), Routledge, s. 72-91. Gruskin, Sofia- Tarantola, Daniel (2005), “Health and Human Rights”, in Perspectives on Health and Human Rights, Sofia Gruskin (ed.), Routledge. Hendriks, Aart (1998), “The Right to Health in National and International Jurisprudence”, European Journal of Health Law, V. 5, s. 389-408. Hermann, Christoph (2007), “Die Privatisierung von Gesundheit in Europa” , Privatisierung von Gesundheit – Blick über die Grenzen. Ivansits Helmut/Filipic, Ursula (Hg.), sozialpolitik in diskussion Nr. 5, Kammer für Arbeiter und Angestellte, Wien. Hessler, Kristen- Buchanan, Allen (2009), “Specifying The Content of The Human Right to Health Care”, Justice and Health care, s. 203-218. Kinney, Eleanor (2002), “Administrative Law and Public’s Health”, Journal of Law, Medicine and Ethics, V.30, s. 212-223. Kinney, Eleanor (2001), “The International Human Right To Health: What Does This Mean For Our Nation and World?”, Indiana Law Review, V. 34, s. 1457-1476. Kinney, Eleanor- Clark, Brian Alexander (2004), “Provisions for Health and Health Care in the Constitutions of the Countries of the World”, Cornell International Law Journal, V. 37, s. 285-356. Mann, Jonathan (1998), “Public Health and Human Rights”, Human Right,, V. 25, s. 2-5. Oder, Bertil Emrah (2010), Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, Beta Yayınları, İstanbul. Oder, Bertil Emrah (2012), “Anayasa Yargısında Temel Hak ve Özgürlüklerin Yorumu: Düzenleme Biçimleri, Kanıtlama ve Somutlaştırma Sorunları -2001 Anayasa Değişiklikleri Sonrasına İlişkin Gözlemler-”, Kamu Hukuku Platformu basılmamış bildiri. Robinson, W. Courtland (2010), “The Right to Health and Basic Services”, Studies on Transnational Legal Policy, V. 41, s. 207-246. Tan, Turgut (2011), “Sağlık Hizmetleri İhaleyle Satın Alınabilir mi?”, İÜHFM, C. LXIX, S.1 - 2, s. 289-298. Tanör, Bülent (1978), Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, May Yayınları, İstanbul. Teubner, Gunther (2006), “The Anonymous Matrix: Human Rights Violations by 'Private' Transnational Actors”, The Modem Law Review, V. 69(3), s. 327-346. Toebes, Brigit (1999), “Towards an Improved Understanding of the International Human Right to Health”, Human Rights Quarterly, V. 21, s. 661-679. Weiss, Wolfgang (2002), Privatisierung und Staatsaufgaben, Mohr Siebeck. Dünya Sağlık Örgütü Anayasası, http://www.tiphukuku.org.tr/icerik.php?gid=169&cat=29, 20.08.2013 BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 2000 yılında çıkardığı 14 sayılı Genel Yorum, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En, 20.08.2013YARARLANILAN MAHKEME KARARLARI Anayasa Mahkemesi, 21.10.1963, E.1963/172, K.1963/244, AMKBB. Nereden alındıkları? Anayasa Mahkemesi, 6.6.1972, E.1972/44, K.1972/29, AMKBB. Anayasa Mahkemesi, 25.1.1977, E. 1977/36, K. 1972/2, AMKBB. Anayasa Mahkemesi, 19.4.1988, E. 1987/16, K. 1988/8, AMKBB. Anayasa Mahkemesi., 17.1.1991, E. 1990/ 27, K. 1991/ 2, AMKBB. Anayasa Mahkemesi, 22.11.2007, E. 2004/114, K. 2007/85, AMKBB. Anayasa Mahkemesi, 21.2.2008, E. 2005/10, K. 2008/63, AMKBB, Danıştay, 1.Daire; 28.06.1990, E.1990/94-K.1990/109 (yayımlanmamıştır) Turgut Tan, “Sağlık Hizmetleri İhaleyle Satın Alınabilir mi?”, İÜHFM, C. LXIX, S.1 - 2, 2011, s. 290. Danıştay 2. Daire, 23.10.2007, E. 2007/1200, T., Kazancı İçtihat Bilgi Bankası. Danıştay, İİK; 25.10.1990, E. 1990/90-K.1990/73, (yayımlanmamıştır) Turgut Tan, “Sağlık Hizmetleri İhaleyle Satın Alınabilir mi?”, İÜHFM, C. LXIX, S.1 - 2, 2011, s. 290.. Danıştay 10. Daire, 9.7.2008 E. 2007/7297,, KİBB. Danıştay 2. Daire, 29.4.2009, E. 2009/1338 K. 2009/1799, KİBB.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2444
 • Online
  • Ziyaretçi: 49
  • Üye: 0
  • Toplam: 49

Detaylı İstatistikler