Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İdare Hukukunda Hukukun Genel İlkelerinin Uygulanışı

Oluşturulma Tarihi: 28-06-2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): HUKUK,

Yazar(lar): SEVER, Çiğdem (Yazar),

Emeği Geçen(ler):

Anahtar Kelimeler

idare hukuku, idare hukuku terminolojisi, kazanılmış haklar, Çiğdem Sever


ÖzetİçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakçaKAYNAKÇAAlan, Nuri, “Demokratik hukuk devleti ve Anayasa”, AÜSBF Dergisi, C. 58, S:1, 2003, s.1-9.Alpa, Guido, “General Principles of Law”, Annual Survey Int’l & Comp. Law, Vol. 1:1 (1994) , s. 1-37.Alpar, Erol, “İdare Hukukunda Kazanılmış Haklar ve Uygulaması”, www.ayim.gov.tr.Bereket, Zuhal, Hukukun Genel İlkeleri ve Danıştay, Yetkin Yayınları, Ankara, 1996.Bıyıklı, Hasan İsmet, “Fransız ve Türk Hukuk Sistemlerinde İdari İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesi”, Danıştay Dergisi, S.11, s. 82-131.Bilgen, Pertev, İdare Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1996.Covell, Charles, The Defense of Natural Law, (A Study of The Ideas of Law and Justice in the Writings of Fuller, Oakeshot, Hayek, Dworkin and Finnis), Macmillan Press, Wiltshire, 1992.Çağlayan, Ramazan, İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2000.Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Harvard University Pres, Cambridge, 2001.Erkut, Celal, Hukuka Uygunluk Bloku- İdare hukukunda Hukukun Genel İlkeleri, Kavram Yayınları, İstanbul, 1996.Esen, Bülent Nuri, Anayasa Mahkemesi’ne göre Türk Anayasa Hukuku Anlayışı, AÜHF Yayınları, Ankara, 1996.Gözübüyük, Şeref, “İptal Kararının Sonuçları”, Yavuz Abadan’a Armağan, s. 330.Kaboğlu, İbrahim, “Hukukun Genel İlkeleri ve Anayasa Yargısı”, Anayasa Yargısı, C. 8, s. 291-322.Latournerie, Roger, Conseil D’etat’nın Yargılama Yöntemleri Üzerine Bir Deneme, Çev: Yıldızhan Yayla, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayın No:5, İstanbul, 1982.Lorenz, Werner, General Principles of Law: Their Elaboration in the Court of Justice of the European Communities, The American Journal of Comparative Law, Vol. 13, No. 1, s. 1-29.Oğurlu, Yücel, “AİHM Kararlarında ve Türk İdare Hukukunda Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Bir yargısal Denetim Aracı Olarak Ölçülülük İlkesi”, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Turhan Tufan Yüce Armağanı, 2001, s. 485-521.Özyörük, İdare Hukuku Ders Notları (teksir), 1970-1972.17Schlesinger, Rudolf B., “Research on General Principles of Law Recognized by civilized nations”, American Journal of International Law, Vol. 51, s. 734-753.Tan, Turgut, İdari İşlemin Geri Alınması, SBF Yayınları, Ankara, 1970.Tolon, Kemal Doğu, “İptal ve Tam Yargı Davalarında Kazanılmış Hak”, İdare Hukuku ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler (III), Danıştay Başkanlığı, Ankara, 1976, s. 163-209.Uler, Yıldırım, İdari Yargıda İptal Kararının Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1970.Zabunoğlu, Yahya K., İdare Hukuku Ders Notları (teksir), 2004.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 5
  • Üye: 0
  • Toplam: 5

Detaylı İstatistikler