Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Anayasa Mahkemesi’nin Kadın-Erkek Eşitliği Yaklaşımına Bir Eleştiri

Oluşturulma Tarihi: 23-06-2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): HUKUK,

Yazar(lar): SEVER, Çiğdem (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayın Adı: Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları Yayın Tarihi: 15-05-2013 Yayınlandığı Sayfalar: 34-50


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

kadın-erken eşitliği, femisnist hukuk, eşitlik, pozitif ayrımcılık


Özet

Feminist hukuk teorisi eşitlik sorunu başta olmak üzere ataerkil normların hukuka yansımasının eleştirisini içerir ve bu bakımdan yargı kararlarındaki cinsiyetçilik önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bu makalede genel olarak feminist hukuk teorisinin çalışma alanı ve hukuki eşitlik kavramının anlamı ele alınmış ve bu bağlamda Anayasa Mahkemesinin bazı kararları bu perspektiften incelenmiştir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakçaAkkaya Kia, Rukiye, “Hukukun Kadına Bakışı: Ergen ve Eşit Olamama Hali”, EÜHFD, C. 13, S. 1-2. Altıparmak, Kerem, “Kadının Soyadı: Temel Haklar Rejimini Düşünmek İçin Bir Fırsat”, http://bianet.org/biamag/bianet/131635-kadinin-soyadi-temel-haklar-rejimini-dusunmek-icin-bir-firsat (Son erişim tarihi: 6.5.2013) Barnett, Hilarie, Introduction to Feminist Jurisprudence, Cavendish, London, 1998 Bonthuys, Elsje, “'Deny Thy Father And Refuse Thy Name: Namibian Equality Jurisprudence And Married Women's Surnames”, The South African Law Journal, V. 117, 2000, s. 464-475. Collins, Hugh, “Roberto Unger and the Critical Legal Studies Movement”, Journal Of Law And Socıety, Volume 14, Number 4, Wınter 1987, s. 387-410. Çağlar, F. İrem, Farklılıklar ve Tanınma Talepleri Karşısında Liberal İlke ve Kavramların Değerlendirilmesi, Basılmamış Doktora tezi, Ankara, 2009. Çakmak, Diren, “Fransız Devriminde Kadın: Eksik Yurttaş”, Ege Akademik Bakış, 7(2), 2007, s. 727-745. Donnovan, Josephine, Feminist Teori, (Çev: Aksu Bora vd.), İletişim Yayınları, Ankara, 2010. Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Harvard University Pres, Cambridge, 2001. Ecevit, Yıldız; Karkıner, Nadide (ed.), Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2011. Elver, Hilal, “Gender Equality from a Constitutional Perspective: The Case of Turkey”, Beverley Baines (ed), The Gender of Constitutional Jurisprudence, Cambridge, 2005 Göztepe, Ece “Anayasal Eşitlik İlkesi Açısından Evlilikte Kadınların Soyadı”, AÜSBFD, C. 54, S. 2, s. 102-126. Gülmez, Mesut “İnsan Haklarında Ayrımcılık Yasaklı Eşitlik İlkesi: Aykırı Düşünceler”, Çalışma ve Toplum, S. 25, 2010/2, s. Kramer, Matthew H. Critical Legal Theory and the Challenge of Feminism: A Philosophical Reconception, Rowman&Littlefield, London, 1995. Metin, Sevtap “Ronald Dworkin’in Hukuk Teorisinde Yorum Yaklaşımı,” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. Cilt 51 Sayı 1-2: 35-83.20 Öden, Merih Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Ankara, Yetkin Yayınları, 2003. Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2010. Quinn, Mae C. “Feminist Legal Realism”, Harvard Journal of Law&Gender, V. 35, 2012, s. 1-56. Radacic, Ivana “Gender Equality Jurisprudence of European Court of Human Rights”, The European Journal of International Law, V. 19(4), 2008, s.841-857. Schneider, Elizabeth Battered Woman and Feminist Lawmaking, Yale University Press, 2000 Turner, Bryan, Eşitlik, Çev.: Bahadır Sina Şener, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1997 Yılmaz, Yavuz, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tarafından Bir Kanunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırı Bulunması Halinde Uygulanacak Normun Tespiti,Türk Medeni Kanununun187nci Ve Harçlar Kanununun 28/1 – A Maddesi Örneği”, Adalet Dergisi, S. 37 (3), s. 50-67. Avrupa Ayrımcılık Yasağı Hukuku El Kitabı, Avrupa Konseyi Yayını, 2010


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 13
  • Üye: 0
  • Toplam: 13

Detaylı İstatistikler