Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İşletmelerde Performans Değerlendirme Yönetim Sistemi; Ankara Mobilya Sektöründe Voga ve Adore Firmaları Örneği

Oluşturulma Tarihi: 06-04-2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Yönetim. Sanayi yönetimi,

Yazar(lar): Göncü, Ebru (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Bircan, İsmail (Danışman),

Anahtar Kelimeler

performans, performans değerlendirme yönetim sistemi


Özet

Küreselleşen, değişen, gelişen, iletişim ve etkileşim halindeki dünyamızın, etki ettiğien önemli alanlarından biri de insan kaynaklarıdır. Bu etkileşim, dolayısıyla insankaynaklarındaki yönetim şekillerine, işletmelerin içerisindeki performansdeğerlendirmelerinin gerekliliklerine yol açar. Performans değerlendirme de, geçmişverilerden yararlanılarak geleceğe yönelik değerlendirmeler yapılacağı için, hemişletme yöneticileri hem de diğer çalışanlar açısından önem taşımaktadır.‘’İşletmelerde performans değerlendirme yönetim sistemi; Ankara mobilya sektöründeVoga ve Adore firmaları örneği’’ başlıklı çalışma da Mobilya sektöründe, performansdeğerlendirme süreçleri teoride ön görülen şekliyle yapılmakta mıdır? Ve bufaaliyetlerin kurum mensuplarının üzerindeki etkileri, bu konuya ilişkin tutumlarıaraştırılmıştır. Ankara mobilya sektöründe Voga ve Adore firmaları örneği üzerindengidilerek, Mobilya sektöründe kalite odaklı performans değerlendirme süreçleri;cinsiyete, yaşa, eğitime, mesleki deneyimine, iş konumuna göre farklı algılanmaktamıdır? Sorularının cevapları saptanmaya çalışılmış, bu kurumlarda anket çalışması,Likert ölçeği kullanılarak yapılmıştır. Anket sonuçları SPSS programı ile analizedilmiş ve sonuçlara yönelik yorumlarda bulunulmuştur. Çalışma sonuçlarından yolaçıkılarak kurum içerisinde performans değerlendirme sisteminin önemi ve çalışanmensuplara etkileri ilgili önerilerde bulunulmuştur.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 4
  • Toplam: 2441
 • Online
  • Ziyaretçi: 56
  • Üye: 0
  • Toplam: 56

Detaylı İstatistikler