Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Level Of Equivalence In The Translation of British And Turkish Legal Texts

Oluşturulma Tarihi: 23-03-2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: İngilizce

Konu(lar): İngilizce, HUKUK,

Yazar(lar): Kaçan, Aylin (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Akın Mengenli, Özge (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Legal Translation, British Legal System, Turkish Legal System,Equivalence, Legal Language


Özet

In our globalized world, the international relations for various purposesbetween the people or the States are conducted within the framework of the legalrules. The importance of legal translation in the establishment of these relations, intheir soundness, and in their continuity is undeniable, since every State has her ownlegal rules and the translation of these rules into different languages has become anecessity in order to establish such relations. However, the fact that the legal textsinclude culture-specific legal terms and concepts, and the difficulty of transferringthese into the target language correctly has brought up the problem of equivalence.Therefore, knowing the sources of the differences in the legal systems, knowing thedifficulties in the legal translation and using the appropriate methods and techniquesin the translation process are of capital importance in establishing equivalence in thelegal translations. The objective of this thesis is to determine the level of equivalencein the translation of British and Turkish legal texts and to ensure equivalence for thelegal terms and concepts with no equivalents by using various translation methods.The present study concentrates on the problems arising from the differences of thelegal systems in the translation of the legal texts belonging to the British and theTurkish legal systems, which are based on the Anglo-Saxon Law and the Civil Law.Since these problems arise most frequently in the translation of the legal terms andconcepts, this study presents solutions through various translation methods for somelegal terms and concepts determined to have no equivalence in some branches oflaw.In this study, opinions of translation theorists defending functionality areincluded. For this reason, descriptive method is a method used for this study.Moreover, since the British and Turkish legal texts and their legal terminologies areanalyzed comparatively, the contrastive method is also used in this study.ivIn consequence of this study, it is concluded that some legal terms andconcepts which have no equivalence in the target language can be translated into thetarget language through various translation methods. Besides word-for-wordtranslation, it is observed that the methods such as finding functional equivalence,paraphrasing, borrowing, neologism, translator’s note and using source languageterm with its equivalents from the other legal languages of the same legal family inthe target text could be useful in solving the equivalence problem.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 3
  • Üye: 0
  • Toplam: 3

Detaylı İstatistikler