Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

2008 Küresel Ekonomik Krizi Sonrası Yunan-Rum Silahlanma Politikaları

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Uluslararası ilişkiler, Devlet toprakları ve parçaları,

Yazar(lar): Aygün, Vahid (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Ünal, Hasan (Danışman),

Anahtar Kelimeler

silahlanma, ekonomik kriz, Yunanistan, Güney Kıbrıs RumYönetimi, askeri harcamalar


Özet

Yunan-Rum silahlanma politikaları bölgedeki istikrarın korunması adınaönemli olduğu kadar oluşan ekonomik krize rağmen bu ikilinin emelleri konusundabize ışık tutmaktadır. Genel anlamda Balkanlardaki istikrarsızlığın yanında TürkiyeCumhuriyeti ile yaşadıkları sorunlar çerçevesinde Yunan-Rum ikilisi güç dengesioluşturarak üstünlüğü ele geçirmek için bir silahlanma ihtiyacı içerisindedir.“Doğudan gelen tehdit” algısı savunma politikaları ve silahlanma yatırımlarıbakımından belirleyici olmaktadır. Bununla birlikte ekonomik kriz ve borçlarlamücadele eden Yunanistan’ın her ne kadar silahlanma bütçesini azaltsa da hala AvrupaBirliği (AB) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) içerisinde en üst seviyedesilahlanmaya yatırım yapan devletlerarasında olarak göze çarpmaktadır.Bu çalışmanın amacı Yunan-Rum silahlanmasının ne seviyede olduğunu ortayakoymaktır. Kapsam açısından ise birinci bölümünde uluslararası ilişiklerde silahlanmakavramsal ve teorik bakımdan incelenirken silahlanmanın tanımı, tarihçesi ve teorikçerçevede değerlendirilmesi yapılmıştır. Takip eden bölümde ise 2008 küreselekonomik krizinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerindekietkileri ekonomi politikaları ışığında değerlendirilirken, oluşan borç krizinin Yunan-Rum ikilisi üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Üçüncü olarak 1974 yılındaki Kıbrıs BarışHarekâtı’ ndan sonra 2008’de başlayan ekonomik krize kadar ki dönemde dominantYunan-Rum silahlanma politikaları değerlendirilmiştir. Daha sonra 2008 ekonomikkrizinin ardından oluşan ekonomik bunalımdaki Yunan-Rum silahlanma politikalarıdeğerlendirilip kriz sonrasında silahlanmalarının ne düzeyde olduğu ele alınmamıştır.Ek olarak bu bölümde güncel Yunan-Rum silahlanma politikaları ve silah envanterleriışığında geleceğe yönelik beklentiler ifade edilmiştir.Bu çalışmada kullanılan yöntem konuyla ilgili niteliksel literatür taramasınınardından elde edilen veriler ve yıllara göre Yunan-Rum silahlanma istatistikleri verilerikarşılaştırılmalı vaka ve veri analizi yoluyla açıklanmıştır. Sonuç olarak, elde edilenverilere göre Yunan-Rum silahlanma politikasının izlediği süreç değerlendirilipekonomik krize rağmen hala yüksek seviyede olup olmadığı ortaya konulmuştur.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 9
  • Üye: 0
  • Toplam: 9

Detaylı İstatistikler