Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye Ekonomisinin Politik Ekonomik Eksende Değerlendirilmesi (1924-2015)

Oluşturulma Tarihi: 10-02-2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): İktisadi tarih ve durumlar, SİYASET BİLİMİ,

Yazar(lar): Çelik, Eşref Uğur (Yazar),

Emeği Geçen(ler): İsmihan, Mustafa (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Türkiye Ekonomisi, Çok Partili Dönem, Makroekonomik Performans, Sosyo-politikPerformans


Özet

Ülkelerin kaliteli ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamaları kendigelişimleri açısından büyük öneme sahiptir. Bu tür bir uzun dönemli ekonomikperformansa ulaşmak için olumlu makroekonomik gelişmeler gereklidir ancak yeterlideğildir. Ülkeler çoğunlukla sergilemiş oldukları makroekonomik gelişmeleri sosyopolitikgelişmelerle destekledikleri ölçüde uzun dönemli kişi başına gelir artışlarınısağlayabilmektedirler. Bu bağlamda, çalışmanın ilk kısmında Türkiye içinmakroekonomik performans ve sosyo-politik performans endeksleri oluşturulmuş veilgili tarihsel analiz 1924-2015 dönemi için gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikincikısmında ise, Türkiye’deki makroekonomik ve sosyo-politik gelişmelerin uzundönemli ekonomik büyüme üzerindeki rolü çok partili dönem için araştırılmış ve bubağlamda, üretim fonksiyonu yaklaşımı çerçevesinde bir model geliştirilmiştir.Elde edilen bulgular, Türkiye’de makroekonomik ve sosyo-politik ortamlardakiiyileşmelerin uzun dönemli ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini göstermiştir.Ancak bölüşüm cephesindeki gerilimlerin azaltılmadığı ve sosyo-politik ortamdahuzurun sağlanmadığı bir durumda, makroekonomik performansın yükselişi uzundönemli kişi başına gelir artışlarının sağlanması için tek başına yeterli değildir. Dahaaçık bir ifadeyle, makroekonomik ve sosyo-politik gelişmeler arasında ödünleşimlerbulunmasına karşın, uzun dönemli ekonomik başarının yakalanabilmesinin yolu herikisinde de sağlanacak olan olumlu gelişmelerden geçmektedir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 15
  • Üye: 0
  • Toplam: 15

Detaylı İstatistikler