Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

RE-CREATING THE STYLE OF FANTASY AND THE FANTASTIC: A POLYSYSTEM APPROACH TO THE TURKISH TRANSLATION OF MERVYN PEAKE’S THE GORMENGHAST TRILOGY

Oluşturulma Tarihi: 08-09-2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: İngilizce

Konu(lar): İngilizce, İngiliz edebiyatı,

Yazar(lar): SARMAŞIK, Naile (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Aksoy, Nüzhet Berrin (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Polysystem theory, style, translation, fantasy fiction, Mervyn Peake, Gormenghasttrilogy


Özet

The purpose of this dissertation is to find out and analyse the function andsignificance of style in fantasy literature in general, how style is recreated in thetarget text, and the translation strategies used in this recreation especially in the caseof the Turkish translations of Mervyn Peake’s Gormenghast trilogy through apolysystemic approach. In this dissertation, the position of fantasy literature inTurkish literary polysystem is investigated within the scope of Even-Zohar’spolysystem theory in order to present the role of the literary polysystem indetermining the transfer of style. In the light of the data gathered, it is concluded thatfantasy literature the adventure of which in Turkish translated literature has begun in1994 has a secondary position in Turkish translated literature polysystem. Afterdetermining the position of fantasy genre in Turkish translated literature, examplesselected from Mervyn Peake’s Gormenghast trilogy in terms of style are analysedboth in terms of source text and target text. At the end of this study, it is found thatthe translator prefers to use the best ready-made secondary models as translationstrategies which leads to a “non-adequate translation” as Even-Zohar states in hispolysystem theory.Since Even-Zohar’s polysystem theory provides a systemic and a culturalanalysis method rather than a textual analysis, stylistic aspects of the original workwhich contain unique linguistic features and figurative language such as metaphor,alliteration, their functions in the source text and significance in terms of sourceculture and source text readers are analysed with a view to Raymond Van denBroeck’s method of translation criticism and the Turkish translation of the sourcetexts will be analysed employing the same method to portray if style is recreated andstylistic equivalence is achieved.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 41
  • Üye: 0
  • Toplam: 41

Detaylı İstatistikler