Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

HEMŞİRELİK HİZMETİNİN VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE UYGULAMA

Oluşturulma Tarihi: 26-08-2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tıbbın kamusal yönleri, Tıp merkezleri. Hastaneler. Dispanserler. Klinikler,

Yazar(lar): Karataş, Hürü (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Özgen, Pelin (Danışman),

Anahtar Kelimeler

hemşire, verimlilik, hemşirelik hizmetleri, hemşirelik hizmetlerinde verimlilik, verimliliğe ilişkin tutum.


Özet

Hemşirelik bölümü çalışanları, hastanelerde çalışan guruplar içerisinde enkalabalık gurubu oluşturmakta olup, sağlık kuruluşlarının verimliliğini önemli ölçüdehemşirelik hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğinden etkilenmektedir. Bu nedele, buçalışmada hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumlarının incelenerek, hemşirelerinverimliliğini etkileyen faktörlerin belirlemesi amaçlanmaktadır. Araştırma, AnkaraÜniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’nin iki bölümünde çalışılmakta olan vekolayda örnekleme yöntemi ile 140 hemşire olmak üzere toplam 280 kişiyürütülmüştür. Veriler için onüç soruluk sosyo-demografik form ile hemşirelerinverimliliğe ilşkin tutumlarının ölçmesi amacıyla geliştirilip, geçerlilik testi yapılmışolan otuz dokuz soruluk “Hemşire Verimlilik Tutumu Ölçeği” ile elde edilmiştir.Bütün veriler SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmede kişiselveri formundan elde edilen veriler, frekans analizleri ile ortaya konulmuş olup, iki gruparasındaki farkın araştırılmasında t‐testi, ikiden fazla değişkenler arasındaki farkınbelirlenmesinde ise varyans analizi ANOVA testi uygulanmıştır.Hipotez testleri sonucunda hemşirelerin verimlilik tutumlarının çalıştıklarıbirime göre farklılaştığı görülmüştür. Bu farklılığa bakıldığında çocuk kliniğihemşirelerinin mesleğe bağlılığının yetişkin kliniğinde çalışan hemşirelerin mesleğebağlılıklılık ortalamasından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak,hemşirelerde verimliliğe ilişkin tutumun medeni durum, cinsiyet, kurumda çalışmasüreleri, meslekte çalışma süresi ve eğitim düzeyi değişkenlerinden etkilendiğigörülmektedir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 9
  • Toplam: 2482
 • Online
  • Ziyaretçi: 4
  • Üye: 0
  • Toplam: 4

Detaylı İstatistikler