Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

GÜNÜBİRLİK ÇOCUK CERRAHİ HASTA ANNELERİNDE KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ

Oluşturulma Tarihi: 10-08-2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tıbbın kamusal yönleri, Tıp merkezleri. Hastaneler. Dispanserler. Klinikler,

Yazar(lar): Ulutürk, Mehmet (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Törüner, Mete (Danışman),

Anahtar Kelimeler

Günübirlik Cerrahi, Çocuk Hasta, Çocuk Hasta Anneleri, Anne Kaygısı, Kaygı Düzeyi


Özet

Çalışmanın birinci bölümünde; Günübirlik cerrahi kavramından, çocuk cerrahisindeki tarihçesi, yararları, uygulandığı durumlar ve aşamaları hakkında bilgi verilmiştir.İkinci bölümde; Kaygı kavramı, tarihçesi, türleri, belirtileri, sürdüren etkenler ve bozukluğunun belirtileri hakkında bilgi verilmiştir.Üçüncü bölümde; araştırmanın amacı, yöntemi, evren ve örneklemi, kapsam ve sınırlılıkları, demografik bulgular, hipotez ve farklılıkları, bilgilendirilmiş/bilgilendirilmemiş günübirlik cerrahi çocuk hasta annelerinin kaygı düzeyini belirleyip birbiriyle karşılaştırılması, sonuç ve önerilerden bahsedilmiştir.Bu tez çalışmasındaki amaç, günübirlik cerrahi uygulanacak çocuk annelerinin, uygulanacak cerrahi işlemi öncesi kaygı düzeyini değerlendirmek ve bu değerlendirmeyi yaparken de günübirlik cerrahi vakayı planlayan cerrah, anestezi hekimi ve cerrahi klinik hemşiresi tarafından bilgilendirilmiş anne ve bilgilendirilmeyen anne olarak iki gruba ayrılmış olan anne kaygı düzeylerini belirleyip karşılaştırmaktır.Araştırma verileri nicel araştırma yöntemlerinden, anket tekniği ile toplanmıştır. Ankette, toplam 53 soru bulunmaktadır. Bunların 20 tanesi STAI FORM TX – I(Durum kaygı ölçeği), 20 tanesi STAI FORM TX – 2(Sürekli kaygı ölçeği) ve 13 tanesi de demografik durum bilgilerine aittir.Bu araştırma, Ankara İli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günübirlik cerrahi uygulanacak, anketi eksiksiz veiiuygun olarak dolduran 200 çocuğun annesiyle yapılmıştır. Anket çalışmasında, araştırma örneklemi için basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır.06/07/2015 - 19/11/2015 tarihleri arasında, çocuk cerrahi polikliniğinde ya da çocuk acil servisinde, cerrah tarafından değerlendirilerek “Günübirlik cerrahi ameliyat olabilir” tanısı konulan ve ailesinin günübirlik cerrahi uygulamasına onay verdiği “Günübirlik Cerrahi Çocuk Hasta Annelerinde Kaygı Düzeyinin Değerlendirilmesi Anketini” cevaplamayı kabul eden anneler üzerinde yapılmıştır.Anketlerden elde ettiğimiz verilerin analizi için, SPSS 17,0 ( Statistical Package for the Social Sciences) ve Microsoft Office Excell programı kullanmıştır. Araştırmanın analizinden elde edilen sonuçları, Ankara İli Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastane’sinde çocuğu günübirlik cerrahi ameliyatı olan günübirlik cerrahi çocuk hasta anneleri üzerinde genelleyebilsek de Ankara il sınırları içinde bulunan diğer hastanelerde günübirlik cerrahi ameliyat olan çocuk hasta anneleri üzerinde genelleme yapılması doğru değildir.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 3
  • Toplam: 2444
 • Online
  • Ziyaretçi: 60
  • Üye: 0
  • Toplam: 60

Detaylı İstatistikler