Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

BAĞIMSIZ DENETİM VE İÇ KONTROL ETKİLEŞİMİ: İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARA VE YÖNETİME BİLDİRİLMESİ DURUMU

Oluşturulma Tarihi: 10-08-2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Finans,

Yazar(lar): Umur, Ufuk (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Yanık, Zeki (Danışman),

Anahtar Kelimeler

İç Kontrol, Bağımsız Denetim, İç Denetim, Denetim, Muhasebe Denetimi


Özet

İç kontrol sistemi, işletmelerin sürekli gelişmesine zemin teşkil eden dinamik bir yapıya sahiptir. Bu anlamda iç kontrol; işletme varlıklarının etkili, etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde, işletme amaçlarına hizmet edecek tarzda, mevzuata uygun kullanılmasını gerçekleştirmek, işletme operasyonları hakkında güvenilir, düzenli ve zamanında bilgi sağlamak, kurum varlıklarını muhafaza etmek, yolsuzluğu ve usulsüzlüğü önlemek için tesis edilmesi önem taşıyan bir sistemdir. İç kontrol sistemi, işletmenin tepe yönetiminden alt kademe çalışanlarına kadar tüm paydaşlardan etkilenen, finansal raporlamanın güvenilirliği, işlemlerin etkililiği ve etkinliği, regülasyonlara uyumu sağlama amaçlarına ulaşmak için kullanılan bir yaklaşımdır. Bağımsız denetim faaliyetlerinin içerisinde yer alan iç kontrol sisteminin etkinliğinin ve etkililiğinin tespit edilmesi işletmelerin mali olan ve olmayan operasyonların ne kadar güvenilir ve doğru bir şekilde yapıldığını ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde doğru ve güvenilir bilgiye olan ihtiyacın giderek artması bağımsız dış denetimi de işletmeler için vazgeçilmez bir unsur haline getirmiştir. Bağımsız denetim standartlarının 2013 yılından itibaren yürürlükte bulunması, bununla birlikte iç kontrol sistemine ilişkin düzenlemelerin halka açık olmayan şirketlere yaygınlaştırılmasının Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte başlanması, bağımsız denetçiler ve şirketler tarafından sistemin nasıl yürüyeceği konusu tam olarak anlaşılamamaktadır. Özellikle, iç kontrol sistemi Türkiye’de tam olarak uygulanamamakta ve kavramsal olarak anlaşılamamaktadır. Bu çalışma ile hem bağımsız denetçilere hem de işletme yöneticilerine bağımsız denetim ile iç kontrol arasındaki ilişki hakkında bilgi verilmesi ve usul ile yöntemlerin açıklanması hedeflenmektedir.  


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 391
  • Üye: 0
  • Toplam: 392

Detaylı İstatistikler