Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

AMELİYATHANEDE RADYASYON GÜVENLİĞİ; ÇALIŞANLARIN İYONİZE RADYASYONDAN KORUNMADAKİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARI

Oluşturulma Tarihi: 10-08-2016

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tıbbın kamusal yönleri, Tıp merkezleri. Hastaneler. Dispanserler. Klinikler,

Yazar(lar): Bacı, Harun (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Tuzlukaya, Şule (Danışman),

Anahtar Kelimeler

radyasyon güvenliği, iyonize radyasyon, iş güvenliği ve sağlığı, radyasyon korunmadaki bilgi ve davranışlar 


Özet

İleri teknolojinin kullanıldığı ameliyathanelerde çalışanlar bazı risk faktörleri ile karşılaşmaktadır. Bu faktörlerden birisi iş sağlığı ve güvenliği için fiziksel bir tehlike olarak bilinen iyonize edici radyasyondur. Bazı cerrahi vakalarda hastaların tedavisinde kullanılan c kollu skopi cihazları iyonize edici radyasyon olan x ışını prensibi ile çalışmaktadır. Kurşun önlük, kurşun paravan gibi koruyucu ekipmanlar iyonize edici radyasyonun zararlı etkilerinden koruyacağı gibi, c kollu skopi cihazlarının çalıştığı zamanlarda mümkün olduğunca uzak durmak gibi davranışlar maruz kalınacak iyonize radyasyon miktarını azaltmaktadır. İyonize edici radyasyon doku ve hücrelere zarar vererek genetik, doğumsal ve üreme sağlığı gibi bazı sistemleri olumsuz etkileyebilmektedir. Ameliyathanelerde radyasyon güvenliğine dair önlemler almak ve uygulamak çalışan sağlığını korumak bakımından oldukça önemlidir.  Bu çalışmanın amacı, C kollu Skopi cihazlarının kullanıldığı ameliyathanelerde çalışan personelin; radyasyon güvenliği ve iyonize radyasyondan korunmadaki bilgi düzeylerini ve farkındalığını tespit ederek koruyucu ekipmanları kullanma davranışlarını değerlendirmektir. Bu araştırmada;  nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar SPSS (Statistical PackagefortheSocialSciencesfor) Windows 11.5 programı ile değerlendirilmiştir. Verileri değerlendirmek için tanımlayıcı istatistik olarak ortanca, minimum, maksimum ve yüzde (%) değerleri ve verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak 0,05 esas alınmıştır. Elde edilen sonuçlar tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Ameliyathane çalışanlarının radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunmadaki eksikliklerini gidermek için, radyasyon güvenliğiyle ilgili hizmet içi eğitimlere ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2473
 • Online
  • Ziyaretçi: 17
  • Üye: 0
  • Toplam: 17

Detaylı İstatistikler