Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sosyal politika: tarihsel zorunluluk yaklaşımı yerine liberalizmle ortaklaşan temellerden alternatif kuramsal inşalara

Diğer Başlık: Social policy: to the alternative theoretical constructions on common ground with liberalism in place of historical necessity

Oluşturulma Tarihi: 27-07-2009

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): Selçuk, Fatma Ülkü (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayın Adı: Bilgi Yayın Tarihi: 27-07-2009 Sayı: 17 Yayınlandığı Sayfalar: 1-26


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler doğal hukukçu yaklaşım; faydacı yaklaşım; etik; liberalizm; liberalizmin alternatifleri, tarihsel maddecilik
natural law; utilitarian approach; ethics; liberalism; alternatives to liberalism; historical materialism
Özet Batı dünyasında şekillendirilmiş olan çağdaş sosyal politika yaklaşımlarını anlamak için, Batı düşünce geleneği üzerinde etkili olan farklı etik yaklaşımların izlerini sürmek gerekmektedir. Böylelikle, sosyal politika önerileri oluşturulurken yaygın olarak başvurulan yaklaşımlar sadeleştirilerek, toplumsal yaşam konusundaki seçimlerin hangi önkabuller üzerinden yükseldiği daha açıkça görülmektedir. Adalet, hak, özgürlük ve eşitlik kavramları, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik olarak oluşturulan sosyal politika önerilerinde göndermede bulunulan ana kavramsal unsurlardandır. Bu çalışmada, farklı etik yaklaşımları temsil eden klasik metinlerin, sosyal politika açısından ima ettikleri incelenmekte; gerek ‘doğal hukukçu’ gerekse de ‘faydacı’ temeller üzerinden sömürünün ve tâbiiyetin asgariye indirileceği bir dünyada yaşam hedefinin temellendirilebileceği öne sürülmektedir. Liberal söylemlerin temeline oturmuş olan ‘doğal hukukçu’ ve ‘faydacı’ yaklaşımların, alternatif inşaların temeline de oturabileceği, bu temeller üzerinden alternatif kuramsal yaklaşımlar ve sosyal politika önerileri oluşturulabileceği ortaya koyulmaktadır. Makalenin ilk kısmında, antik Yunan’daki yaklaşımların ve Yahudi/Hıristiyan geleneğinin erdem ve adalet kavramsallaştırmaları karşılaştırılmaktadır. Daha sonra, bu yaklaşımların, Aydınlanma dönemi Batı düşüncesindeki adalet, hak, özgürlük, eşitlik kavramsallaştırmalarıyla bağlantısı kurulmaktadır. Son olarak, sosyal politikalar bağlamında, ‘insan olmaktan kaynaklı’ (doğa hukukçu yaklaşım) ve ‘insan(lık) yararı adına’ (faydacı yaklaşım) sorumluluklarımızın neler olması gerektiği hususunda çatışan kuramsal duruş noktaları ‘ekonomik adalet’ ve ‘gruplar arası adalet’ konularına odaklanarak değerlendirilmekte, liberal kuramın çıkmazları ve alternatif kuramsal inşalarda tarihsel maddeciliğin zayıf yönleri ortaya koyulmaktadır.
For understanding the modern approaches on social policy, it is necessary to trace certain ethical approaches influential over the Western philosophical tradition. This would be useful for simplifying the approaches widely resorted to in the formulation of social policy proposals. The concepts justice, rights, freedom and equality are among the ones to which the social policy proposals for relatively disadvantaged groups make reference. In this article, the implications of the classical texts representing different ethical approaches are examined in relation to social policies. It is claimed that the aim of living in a world where exploitation and domination is minimized can be based on both ‘natural law’ and ‘utilitarian’ premises. It is asserted that it is possible for both the ‘natural law’ and ‘utilitarian’ approaches, at the heart of liberal discourse, to be located to the heart of alternative theoretical constructions and social policies. Firstly, the virtue and justice conceptualizations of the ancient Greek and Hebrew/Christian traditions are compared and contrasted. Secondly, their relevance with the justice, rights, liberty, and equality conceptualizations of the Western Enlightenment thought is discussed. Finally, controversial theoretical views with reference to the natural law and utilitarian approaches are considered by focusing on ‘economic justice’ and ‘justice between groups’, while impasses of liberalism and the weaknesses of historical materialism are examined.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 2555
 • Online
  • Ziyaretçi: 1099
  • Üye: 0
  • Toplam: 1102

Detaylı İstatistikler